ملفات موسيقية عثمانية للتحميل المجاني للجميع: MARŞ SÖLERi

**********

 


 

MEHTER MARŞI
Gâfil ne bilir ne‏’ve-i pür-‏evk-i vegây‎
Meydân-‎ celâdetteki envar-‎ sefây‎
Merdân-‎ gazâ a‏k ile tekbir tekbirler al‎nca
Titretti yine, rû-y‎ zemin ar‏-‎ semây‎.
Allah yolunda cenk edelim ‏ân alal‎m ‏an
Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan.
تحميل Download :
icon 013_Mehter_Marsi.zip 

 


أو هنا

 

HUCUM MARŞI
Download : Hucum_Marşi.zip 1.9 MB

للتحميل اضغط هنا icon 023_Hucum_Marsi.zip (1.86 MB)
أو هنا

ESKİ MALAZGİRT MARŞI
Bir Cuma sabahı, Allah’a karşı
Malazgirt’te ellidörtbin er
Ellidörtbin er, ellidörtbin er
Söylemişler en güzel marşı.

Allahü ekber, Allahü ekber
Allahü ekber, Allahü ekber
Allahü ekber, Allahü ekber
Allahü ekber, Allahü ekber
Rast
Download : Eski_Malazgirt_Marsi.zip  3.3 MB

للتحميل اضغط icon 017_Eski_Malazgirt_Marsi.zip (2.32 MB)
أو هنا

Hicaz Hümayun Peşrevi

للتحميل اضغط 002_Hicaz_Humayun_Pesrevi.zip
أو هنا

CEDDİN DEDEN
Ceddin deden, neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduların, pekçok zaman
Vermiştiler dünyaya şan.

Türk milleti, Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel’un zilleti.

Hüseyni İsmail Hakkı Bey
Download : Ceddin_Deden.zip 2.1 MB

للتحميل اضغط هنا icon 002_Hicaz_Humayun_Pesrevi.zip (1.54 MB)
أو هنا


MARŞ SÖLERi

كلمات بعض المارشات العثمانية

Buna Er Meydanı Derler
Buna Er Meydanı Derler 
Buna er meydanı derler
Bunda söz olmaz yandım aman aman
Çifte yürekli erkekler
Şahım gelir bu yane yandım aman aman.
Ele bele dine imânım
İhanet olmaz yandım aman aman
Okurlar fermânı imanım
Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.
Hicaz
Kemal ALTINKAYA
******
Eski Ordu Marşı
ESKİ ORDU MARŞI  (TEKBİR VE CENK MARŞI)
Rahim Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, Kerim Allah
Ey şanlı ordu, ey şanlı asker
Haydin gazanfer, umman-ı safder
Bir elde kalkan, bir elde hançer
Serhadde doğru ey şanlı asker
Deryada olsa her şey muzaffer
Dillerde tekbir Allahu ekber
Allahu ekber Allahu ekber
Ordumuz olsun daim muzaffer
Rahim Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, Kerim Allah
Rast
İsmail Hakkı Bey
******
Estergon Kal'ası
Estergon Kal'ası
Estergon Kâl’ası bre dilber aman
Su başı durak aman
Kemirir gönlümü bre dilber aman
Bir sinsi firak.
Gönül yar peşinde bre dilber aman
Yar ondan ırak aman
Akma Tuna akma bre şahin aman
Ben bir dertliyim.
Yar peşinden amanda gezer
Koşar yandım karabahtlıyım.
Hicaz
Kemal ALTINKAYA
******
Fatih Marşı
Fatih Marşı 
Yürekler kabarık, gözlerde damla
Mehter-i saygıyla dur da selamla
Bir huşu içinde dinle gülbankı
Sesleniyor tarih, bu ses o yankı
Sen böyle yürürken Tuğla sancakla
Türk'ün savaşları geliyor akla
Asırlar boyunca çınladı serhat
Doğudan batıya Yemen Belgrad
Duyarak bakışan gözler görüyor
Fatih Topkapı'dan şehre giriyor
Sen böyle yürürken Tuğla sancakla
Türk'ün savaşları geliyor akla
******
Fetih Marşı
YELKENLER BİÇİLECEK (FETİH MARŞI )

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek.
Kerpetenlerle sürun dişleri sökülecek.
Yürü hala ne diye oyunda, oynaştasın
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.
 
Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden;
Senin de destanım okuyalım ezberden
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden.
Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.
 
Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini;
Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendini
Çocuk görme, hor görme delikanlım kendini
Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.
 
Bu kitaplar Fatih'tir; Selim'dir; Süleyman'dır
Şu mihrap Sinanüddin; şu minare Sinan'dır
Haydi artık uyuyan destanını uyandır.
Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın?
Kızım sen de Fatih'ler doğuracak yaştasın.
 
Delikanlım, işaret aldığın gün atandan,
Yürüyeceksin; Millet yürüyecek arkandan
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan.
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın;
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın...
 
Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın
Yürü arslanım! Fetih hazırlığı başlasın!
Yürü hala ne diye kendinle savaştasın?
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.
Rast
Arif Nihat ASYA
******
Genç Osman
GENÇ OSMAN
Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.

Aman Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of.

Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan
Bağdat’ın içime girilmez yastan of of.

Aman Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan
Allah, Allah deyip geçer Genç Osman!. of of

of of her ana doğurmaz böyle bir aslan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of.

Aman Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.

of of kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of.

Kayıkçı Kul Mustafa
******
Karadeniz Marşı
KARADENİZ MARŞI

Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına.
Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına

Sırmalar tak sağ soluna, incirler dizin yoluna
Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına

Kafkaslardan esen yeller, şimdi sana selam söyler
Olsun bütün Turan eller kurban Türk'ün bayrağına

Kafkaslardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız
Türk-ün şanlı sancağını Turan ele asacağız

Hüzzam
Beste Üzeyir Hacıbeyli'nin (1885–1948)
Güfte Ahmed Cevat
******
Köroğlu
BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİNE (KÖROĞLU)

Hey hey, efeler hey hey, yinede hey hey
Benden selam olsun Bolu beyine, hey hey Bolu beyine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, hey hey yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden, hey hey, kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir, seslenmelidir.

Hey hey, efeler hey hey, yinede hey hey
Düşman geldi tabur tabur dizildi, hey hey tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı, hey hey yazı yazıldı
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu, hey hey mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır.

Hey hey, efeler hey hey, yinede hey hey

Köroğlu düşer mi yine şanından
Ayırır çoğunu er meydanından
Kır-At köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır

KÖROĞLU
******
Yeni Malazgirt Marşı
YENİ MALAZGİRT MARŞI

Aylardan ağustos, günlerden Cuma
Gün doğmadan evvel iklimi Rum’a
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma
Yeni bir şevk ile gürledi gökler

Ya Allah, Bismillah, Allahü Ekber
Ya Allah, Bismillah, Allahü Ekber

Türk ulu, Tanrının soylu gözdesi,
Malazgirt Bizansın Türk’e secdesi
Bu ses insanlığa Hakkın müjdesi
Bu sesle birleşir bütün yürekler

Ya Allah, Bismillah, Allahü Ekber
Ya Allah, Bismillah, Allahü Ekber

Yiğitler kan döker bayrak solmaya
Anadolu başlar vatan olmaya
Kızıl Elma’ya hey Kızıl Elma’ya
En güzel marşını vurmada mehter

Ya Allah, Bismillah, Allahü Ekber
Ya Allah, Bismillah, Allahü Ekber
******
Mehter Vuruyor
Mehter Vuruyor

Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı
Andık yine, Fatih’le, Süleyman’ı, Murad’ı.
Kös sesleri sarsın bütün İstanbul’u yer yer
Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.

Türk ordusunun şan dolu bir saffetidir bu
Fethin, Mohaç’ın, Niğbolu’nun haşmetidir bu.
Mehter bize bir ruh veriyor, tâ nerelerden
Meriçle,Çanakkale,Yemen’den, Kore’lerden.

Süzinak
Faruk GÜRTUNCA
******
Ordunun Duası
Ordunun Duası 

Yılmam ölümden yaradan askerim
Orduma gazi dedi Peygamberim.
Bir dileğim var ölürüm isterim
Yurduma tek düşman ayak basmasın

Amin desin hep birden yiğitler
Allahü ekber gökten şehitler.
Amin amin amin Allahü ekber
Amin amin amin Allahü ekber
 
Rast
Mehmet Akif ERSOY
******
Tarihi Çevir
Tarihi Çevir 

Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar,
Delmiş romanın kalbini mızrak gibi hunlar,
Göktürkler uygurlar oğuzlar peçenekler,
Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler...

Dünya atının nalları altında ezildi,
Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi,
Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden,
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden...
******
Zafer Marşı
Zafer Marşı

Tarihi çevir nal sesi, kısrak sesi bunlar
Delmiş Roma-nın kalbini mızrak gibi Hunlar
Göktürkleri, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler
Türk'ün yüce tarihine bir, bir zafer ekler

Dünya atının nalları altında ezildi
Kaç haçlı sefer göğsüme çarpınca kesildi
Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
Kudret ve Zafer bizlere miras dedemizden
******
Sivastopol Marşı
SİVASTOPOL MARŞI

Sivastopol önünde yatan gemiler
Atar nizam topunu, yer gök iniler
Yardımcıdır bize kırklar, yediler

Aman padişahım izin ver bize,
Zafer haberini verelim size.

Sivastopol önünde sıra sıra söğütler,
Oturmuş binbaşı asker öğütler,
Askere gidiyor babayiğitler.

Aman padişahım izin ver bize,
Zafer haberini verelim size.
 
Sivastopol önünde bir dolu testi,
Testinin üstünde sam yeli esti,
Analar babalar umudun kesti.
 
Aman padişahım izin ver bize,
Zafer haberini verelim size.

Beste: Rıfat Bey
******
Eski Malazgirt Marşı
SANCAK MARŞI

Ertuğrul’un ocağında uyandın
Şehitlerin kanlarıyla boyandın
Nice düşman kâl’asına uzandın
Sana selam ey şanlı Türk sancağı

Çırpınarak dalgalanır kanadın
Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı
Gölgende can vermek ister evlâdın
Sana selam ey şanlı Türk sancağı

Rast
İzzettin Bey
******
Ceddin Deden
CEDDİN DEDEN

Ceddin Deden, neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduların pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan

Türk milleti, Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret Vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti

Hüseyni
İsmail Hakkı Bey
******
Sancak Marşı
SANCAK MARŞI

Ertuğrul’un ocağında uyandın
Şehitlerin kanlarıyla boyandın
Nice düşman kâl’asına uzandın
Sana selam ey şanlı Türk sancağı

Çırpınarak dalgalanır kanadın
Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı
Gölgende can vermek ister evlâdın
Sana selam ey şanlı Türk sancağı

Rast
İzzettin Bey
******
Mehter Marşı
MEHTER MARŞI

Gafil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegâyı
Meydan-ı celâdetteki envar-ı sefayı
Merdân-ı gaza aşk ile tekbirler alınca
Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semayı.

Allah yolunda cenk edelim şan alalım şan
Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan.

Mahur
******
Kırımdan Gelirim
KIRIMDAN GELİRİM

Kırım’dan gelir gelirim
Adım da Sinan’dır hey aman
Kılıncımın suyu yar suyu
Kandır da dumandır hey

Kırım’dan gelir gelirim
Atım da araptır hey aman
Gizlenme Nemce rü Nemçe rû
Sinan da buradadır hey
Meydan da burdadır hey.
******
İhtiyatlar Silah Çatmış
İHTİYATLAR SİLAH ÇATMIŞ

İhtiyatlar silah silah çatmış
Ah yolun üstüne hey aman aman
Nazlı yarim geli geli vermiş
Sol dizin üstüne adaş aman aman

Gözün yaşı durmaz akar
Gülyüzün üstüne hey aman aman
Şimden sonra haram haram olsun
Bu yerler bana adaş aman aman.

Hicaz
Kemal ALTINKAYA
******
Gazi Osman Paşa
GAZİ OSMAN PAŞA MARŞI (TUNA NEHRİ)

Tuna nehri akmam diyor
Etrafımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Paşa
Plevne'den çıkmam diyor.

Düşman Tuna'yı atladı
Karakolları yokladı
Osman Paşa'nın kolunda
Beşbin top birden patladı.

Kılıcımı vurdum taşa
Taş yarıldı baştanbaşa
Şanı büyük Osman Paşa
Askerinle binler yaşa.

Beste: Mehmet Ali Bey
******
Ey Gaziler
EY GAZİLER

Ey gaziler yol göründü
Yine garip serime
Dağlar taşlar dayanamaz
Benim ah u zârıma.

Dün gece yâr hanesinde
Yastıcağım taş idi
Altım toprak; üstüm yaprak
Yine gönlüm hoş idi.

Isfahan
Yavuz Sultan Selim
******
Devlet Marsi
DEVLET MARŞI

Askerlerin hâzır silah
Kuvvetlenir sûlh u salâh
Devlet bulur feyz ü felah
Meşhur olur bu istilâh.

Askerlerin kişver-küşâ
Türk devleti sen çok yaşa.

Orduların etse sefer
Yol gösterir avn ü zafer
Mansûr olur her bir nefer
Düşman kalır bî-tâb-fer.

Rast
Fethi SAZÇALAN
******
Buna Er Meydanı Derler
Buna Er Meydanı Derler

Buna er meydanı derler
Bunda söz olmaz yandım aman aman
Çifte yürekli erkekler
Şahım gelir bu yane yandım aman aman.

Ele bele dine imânım
İhanet olmaz yandım aman aman
Okurlar fermânı imanım
Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.
 
Hicaz
Kemal ALTINKAYA
******
Artar Cihatla Şanımız
ARTAR CİHATLA ŞANIMIZ

Artar cihadla şanımız
Fahr-i Resûl sultanımız
Şer-i bize insanı Hak
Uğrunda aksın kanımız.

Türk oğluyuz
Ünvanlı, namlı, şanlıyız
Allah deyu harb ederiz
Var nusrete imanımız.

Acemaşiran
İsmail Hakkı Bey
******
Alay Marşı
ALAY MARŞI

Annem beni yetiştirdi
Bu vatana yolladı
Al sancağı teslim etti
Allah'a ısmarladı

Yastığımız mezar taşı
Yorganımız kar olsun
Biz bu yoldan döner isek
Namus bize ar olsun

Beste: Rıfat Bey
******
Yine de Şahlanıyor
YİNE DE ŞAHLANIYOR

Yinede şahlanıyor aman
Kolbaşının yandım da kır atı
Görünüyor yandım aman
Bize serhad yolları.

Davullar çalınsın aman
Aman da ceng-i cengide harbiyi
Görünüyor yandım aman
Bize sefer yolları.

Gâhi sefer olur aman
Aman da sefer seferde eyleriz
Hazan erişince aman
Bahar güzel severiz.

Gülyüzlü yari de aman
Aman da hile ile de severiz
Sefersiz olamaz aman
Aman er evlaları.

Hicaz                        
Kemal ALTINKAYA
******
Türkiyem
TÜRKİYEM

Bas koymuşum Türkiye'min yoluna
Düzlüğüne yokuşuna ölürüm
Asırlardır kır atımı suladım
Irmağının akışına ölürüm

Sevdalıyım yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur Eminem
Mavi boncuk takışına ölürüm

Deli sular, salkım-saçak söğütler, 

Kışlada kumandan asker öğütler,                                                               

Yaylada ata biner yiğitler,                                                                                           

Bozkurt gibi bakışına ölürüm Türkiye’m

Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arîm
Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,
Heybelerin nakışına ölürüm

Şiir: Dilaver Cebeci
 
******
Çanakkale
ÇANAKKALE MARŞI

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of, gençliğim eyvah!.

Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli
Of, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti
Of, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden toprağa koydular beni
Of, gençliğim eyvah!

Söz: Anonim Müzik: Destancı Mustafa
******

اضغط هنا لمشاهدة شعار فرقة مارش الفاتح الموسيقية

 thumb qr1 
 
thumb qr2
 

إحصاءات

عدد الزيارات
16115814
مواقع التواصل الاجتماعية
FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

صور متنوعة